Dzīve ar kucēnu

Drukāt
Kucēna mācīšana

Pamatnoteikumi

Līdzīgi kā vakcinācija vai ikdienas apkopju veikšana, kucēna mācīšana ir viens no cilvēka pienākumiem pret suni tiklīdz viņš izdomā to padarīt par savu kompanjonu. Tas ir garants, ka suns, tā saimnieks un viss ģimenes loks sadzīvos saskanīgi, kā arī nodrošinās suņa integrāciju sabiedrībā. Kucēna mācīšana jāsāk īstajā brīdī, kad tā spēja mācīties ir optimāla.

Kucēnu mācības notiek soli pa solim. Kucēnam ir ierobežotas koncentrēšanās spējas: ja treniņi būs pārāk ilgi, pastāv risks pārpūlēties.

Motivācija

Veiksmīgas mācības ir atkarīgas no stingrības un prieka. Kucēnam patīk spēlēties, tāpēc šo iespēju jāizmanto, liekot tam neierobežotam „strādāt”, izpildot īsus uzdevumus. Spēļu, kas ļauj mācīt suni un gūt prieku, laikā jāļauj sunim apmierināt vēlmi iegūt saimnieka pieķeršanos un darīt tam prieku. Tomēr nekādā gadījumā nedrīkst aizmirst stingrību, kas ir zelta likums attieksmē pret kucēnu: pret to jāizturas nevis kā pret cilvēku, bet gan tieši kā dzīvnieku.

Jēgpilns atalgojums

Atalgojums palielina motivāciju un veicina mācību procesu. Lai balva būtu jēgpilna un suns to saprastu, saimniekam suns jāglauda un jāuzrunā patīkamā balss tonī tad, kad tam izdevies paveikt uzdevumu. No otras puses suns jāsoda ar rājienu, kad tas izdarījis ko muļķīgu vai uzvedies nelabvēlīgi, tomēr tas jādara tikai tad, ja suns ir pieķerts. Jāņem vērā, ka pozitīvā atalgojuma mācības (sniedzot atalgojumu) ir daudz efektīvākas nekā negatīvā mācīšana (izsakot rājienu).

Valoda

Sarunā ar suni jāizmanto valoda, kas pielāgota dzīvniekam, ar īsām un bieži atkārtotām komandām. Suns labāk saprot runātāja toni, nekā izteikto vārdu nozīmi: tāpēc runas tonis jāmaina atkarībā no tā, vai izsakāt komandu, uzslavējat vai rājat suni. Žestikulācija arī ir efektīvs komunikācijas veids.

Kā kucēnam iemācīt viņa vārdu

Pirmā lieta, kas kucēnam ir jāiemāca, ir viņa vārds. Jau pirmajā dienā, izrunājot tā vārdu, tas jāpagaida un jāveicina to izpildīt pavēles.

Kā pateikt „Nē”

Tiklīdz kucēns ierodas jaunajā vidē, ir svarīgi tam iemācīt vārda „nē” nozīmi.

  • „Nē” tiks saistīts ar jebko, kas ir aizliegts.
  • Tam jābūt kategoriskam un jāizrunā stingrā un nepārprotamā balsī, kad redzat, ka kucēns veic aizliegtu darbību.
  • Pašā mācību procesa sākumā varat „nē” teikšanas laikā nedaudz pagrūst kucēnu prom no sevis. Pēc tam jums būs tikai jāsaka „nē” stingrā balsī.

Nokārtošanās

Kucēns mājā parasti neierodas apmācīts nokārtoties, tas to dara tur, kur pats guļ. Ja tas nokārtojies, kamēr saimnieks ir prom, nav jēgas to rāt. Rāšana darbojas tikai tad, ja kucēnu soda tieši pēc darbības. Lai kucēnam iemācītu nokārtoties, tas jāved ārā ik pēc divām stundām un obligāti pēc katras maltītes.

Trīs pamata komandas; stāvi, sēdi, lejā

Jābūt uzmanīgiem ar konsekvenci savās pavēlēs. To, kas vienu dienu ir aizliegts, nedrīkst atļaut citā dienā; tas attiecas uz visiem ģimenes locekļiem. Trīs pamata komandas jāmācās ar kucēnu pavadā.

Suņa vešana pavadā

Siksna ir kontroles rīks, prieka zīme kucēnam, ka dosieties pastaigā. Ar siksnu suni sodīt nedrīkst. Līdzīgi kā ar nokārtošanos, pavadā vešanu visvieglāk ir iemācīties, ja to sāk darīt jau ļoti agri. Lai pieradinātu kucēnu pie kakla siksnas valkāšanas, vešana pavadā jāsāk mājās, vairākas reizes dienā ar īsiem piegājieniem. Ja kucēns velk pavadu, jāsaka „nē” un pavada asi jāpavelk atpakaļ.

Saukšana

Saukšana ir kas vairāk, kā pavēle, tas ir ielūgums atgriezties pie saimnieka, lai suni paglaudītu vai izteiktu uzslavu: saukšanu jāsaista ar pozitīviem žestiem, tomēr jābūt arī stingrībai. Sākotnēji saukšanu jāsaista ar barības došanu un tā pamazām jāpārceļ no mājām uz āra teritoriju. Ja kucēns nepaklausa pavēli, pagriezieties un ejat pretējā virzienā, tādējādi liekot tam uztraukties: tad kucēns pie jums ātri atgriezīsies!

Našķi un maltītes

Našķu vai maltīšu pārpalikumu atdošana sunim traucē līdzsvaru, ko sniedz sabalansētais uzturs. Turklāt, ja tas tiek darīts pārmēru daudz vai bieži, tas var likt veidoties liekajam svaram un negatīvi ietekmēt suņa veselību.

  • Līdz 6 mēnešu vecumam pareizais maltīšu daudzums ir 3 maltītes dienā un vēlāk, līdz augšanas beigām 2 maltītes dienā.
  • Kucēnam maltītes jāpasniedz noteiktās stundās tajā pašā tīrajā bļodā, tajā pašā vietā un klāt vienmēr jābūt pilnai svaiga ūdens bļodai.
  • Kucēns jāatstāj viens, kad tas ēd un nekad tam nedodiet ēst, kad paši ēdat pie galda.

Apskatiet 10 suņu saimnieku ieteiktos padomus

Suņu mācību centros sunim ir iespēja iepazīt citus sava vecuma suņus, tādējādi mazinot tā bailes un agresiju. Saimniekam tā ir garantija, ka viņš pareizi vada mācību procesu un iespēja līdzdarboties dzīvnieka attīstībā.

Bildes

  • facebook