Sākums Kucēns un suns Suns Pasaules suņu organizācijas

Pasaules suņu organizācijas

Print
Pasaules suņu organizācijas

Starptautiskā Kinoloģiskā Federācija (SKF)

Starptautiskā Kinoloģiskā Federācija un citas pasaules suņu organizācijas eksistē jau 100 gadu. Ar tām sadarbojas arī citas, pat vecākas organizācijas, bet tās nesaistās ar šīm organizācijām. Katru gadu rīkoto suņu izstāžu kopskaits ir iespaidīgs: vairāki desmiti tūkstošu.

Starptautiskā Kinoloģiskā Federācija

Starptautiskā Kinoloģiskā Federācija ir dibināta 1911. gada 22. maijā. To dibināja Vācija, Austrija, Beļģija, Francija un Nīderlande. Darbību izbeidza Pirmā pasaules kara laikā un atsāka tikai 1921. gadā pēc Société Royale Saint-Huber (Beļģija) un Société Centrale Canine (Francija) iniciatīvas. Mūsdienās šīm divām valstīm federācijā nav nekādas varas.

Kā starptautiska iestāde, SKF apvieno 84 valstis, to skaitā lielāko daļu Eiropas valstu, kā arī daudz Āzijas, Latīņamerikas un Āfrikas valstu. Tās mītne atrodas Tuīnā, Beļģijā. Tās mērķi ir:

noteikt dažādo dalībvalstu un līguma partneru ģenealoģisko grāmatu atzīšanas nosacījumus;

  • izstrādāt starptautisko suņu pasākumu noteikumus (organizācijas, vērtēšana, starptautisko skaistuma un darba čempionātu tituli);
  • veicināt izcelsmes valstu izstrādāto šķirņu standartu popularizēšanu, četras reizes gadā publicējot tos SKF žurnālā;
  • garantēt, ka katra dalībvalsts rīko vismaz četrus starptautiskos čempionātus gadā. SKF finansē Starptautisko darba un skaistuma čempionu titulus.

Starptautiskās Kinoloģiskās Federācijas mājas lapa ir http://www.fci.be/

Video

The dog’s origin

Several hypotheses have been put forward as to the origins of dog domestication which took place approximately fifteen thousand years ago. Joint hunting, wolves having chosen to get closer to men in order to take advantage of their food scraps or wolf cubs adopted by human groups. All these hypotheses are plausible.

  • facebook